Educatief programma

Om ook de schoolgaande jeugd te betrekken bij ‘Weg uit de Peel’ het natuurgebied in het algemeen wordt een educatief programma ontwikkeld. Dit lespakket is bedoeld voor leerlingen in het basis onderwijs (bovenbouw) en de laagste klassen van middelbare scholen.

Samen met de Bibliotheek Helmond-Peel wordt een aantrekkelijk lesprogramma samengesteld. Dit zal na de zomervakantie beschikbaar zijn. Als het zover is dan melden we dat natuurlijk via deze website, Facebook en onze nieuwsbrief!