Educatief programma

Om ook de schoolgaande jeugd te betrekken bij ‘Weg uit de Peel’ het natuurgebied in het algemeen is een educatief programma ontwikkeld. Dit lespakket is bedoeld voor leerlingen in het basis onderwijs (bovenbouw) en de laagste klassen van middelbare scholen.

Samen met de Bibliotheek Helmond-Peel is een aantrekkelijk lesprogramma samengesteld.
Meer informatie daarover is hier te vinden.